Kotwica bezpieczeństwa - czyli ubezpieczenia Cargo

Wiele spedycyjnych zastanawia się w jaki sposób może zabezpieczyć się przed nieplanowanymi utrudnieniami transportowymi.


Dzięki współpracy z Marsh odpowiedzieliśmy na najważniejsze pytania dotyczące ubezpieczeń Cargo.Czym jest ubezpieczenie Cargo?


Ubezpieczenie Cargo to innymi słowy zabezpieczenie mienia w transporcie oraz komunikacji. Obejmuje ono cały proces przewozu od momentu rozpoczęcia operacji załadunkowych do momentu zakończenia operacji wyładunku w miejscu przeznaczenia.


Niniejsze ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy przedmiot zostaje przemieszczony w magazynie lub miejscu składowania (miejsce wskazane w umowie ubezpieczenia) w celu niezwłocznego załadowania go na pojazd lub inny środek transport, lub też do pojazdu lub innego środka transportu, i rozpoczęcia transportu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu i kończy się w jednym z poniższych momentów:


-z chwilą zakończenia rozładunku z pojazdu lub innego środka transportu w końcowym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,


-z chwilą zakończenia rozładunku z pojazdu lub innego środka transportu w dowolnym innym magazynie lub miejscu składowania w miejscu przeznaczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,


-w momencie, gdy Ubezpieczeni lub ich pracownicy zdecydują się użyć pojazdu lub innego środka transportu, lub też kontenera, innego niż w zwykłym przebiegu przewozu,


-z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku przedmiotu ubezpieczenia poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności zdarzy się pierwsza.Co jest podmiotem ubezpieczenia?


Jako przedmiot ubezpieczenia określa się wszystkie ładunki transportowe, nie wykraczające poza ramy umowy ubezpieczenia.


Jakie są najczęstsze wyłączenia przedmiotowe stosowane przez ubezpieczycieli? Wśród nich wyróżnia się:

 • ładunki niebezpieczne klasy materiały wybuchowe i materiały promieniotwórcze oraz materiały zakaźne
 • przesyłki kurierskie przewożonych w oparciu o prawo pocztowe lub bezpośrednio do indywidualnych klientów;
 • żywe zwierzęta oraz produkty ubocznych pochodzenia zwierzęcego;
 • krew, komórki, tkanki, organy, zwłoki ludzkie;
 • broń, amunicja, technologia i urządzenia militarne lub podwójnego zastosowania a także substancje chemiczne, mikroorganizmy, toksyny, mogące mieć zastosowanie do produkcji broni chemicznej lub biologicznej;
 • dzieła sztuki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne;
 • wartości pieniężne i precjoza oraz złoto, srebro, platyna
  i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a także kamienie szlachetne, perły i bursztyny, wszelkiego rodzaju karty telefoniczne oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem (w szczególności bony towarowe, bilety);
 • dokumenty;
 • mienie uszkodzone lub zdekompletowane;
 • mienie przesiedlenia;
 • mienie przewożone jako bagaż podręczny.Wypłata ubezpieczenia- ile trzeba czekać?


Zwyczajowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Cargo ubezpieczyciele przywołują poniższe zapisy:


,,Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną, w świetle przedłożonych dokumentów, część odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.”

Zwyczajowo wypłaty należności odbywają się jednak w okresie, krótszym niż umowne 30 dni.


Jakie zakresy obejmuje?


Ubezpieczenie mienia w transporcie jest dostępne w różnych opcjach zakresu ubezpieczenia.


W przypadku, jeśli jest ono zaaranżowane na bazie Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowa może zostać zawarta w wariancie podstawowym, rozszerzonym lub zakresie pełnym, które najczęściej są zdefiniowane w następujący sposób:


 1. W zakresie podstawowym (ryzyka elementarne) ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były następujące zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego na środek transportu, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina lub wypadek środka transportu;
 2. W zakresie rozszerzonym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek rabunku, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem
 3. W zakresie pełnym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio wskutek: innych zdarzeń niż wymienione w ust. 1 i 2 mających charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego, jeżeli spowodowały one potłuczenie, połamanie, rozbicie, wyciek, zamoczenie, podarcie, zabrudzenie, poplamienie, rozsypanie, pogięcie, zgniecenie lub porysowanie ubezpieczonego mienia.


CIEKAWOSTKI

Najnowsze wpisy

Walka przewoźników - czyli rosnące zatory w portach Europejskich

Walka przewoźników - czyli rosnące zatory w portach Europejskich

Dodaj recenzję
Zatłoczenia w depotach stają się coraz większym wrogiem przewoźników morski...
Czytaj dalej
Obniżenie cen transportu – czyli ustawa Joe Bidena

Obniżenie cen transportu – czyli ustawa Joe Bidena

Dodaj recenzję
16 czerwca 2022 roku Joe Biden oficjalnie podpisał nową ustawę dotyczącą re...
Czytaj dalej
CMA CGM odleciało – czyli nowa flota francuskiego armatora

CMA CGM odleciało – czyli nowa flota francuskiego armatora

Dodaj recenzję
CMA CGM z powodu rosnącego zapotrzebowania gospodarczego zapowiedziało stwo...
Czytaj dalej

Masz pytania? Chętnie odpowiem

Inne artykuły tego autora