Rolowanie kontenerów - czyli co wpływa na wydłużenie czasu wysyłki


Rolowanie kontenerów to inaczej opóźnienia ekspedycji.

Jakie są przyczyny oraz konsekwencje przesunięć załadunkowych?


Na czym polega rolowanie kontenerów?


Rolowanie to inaczej opóźnienia w przewozie kontenerów. Zjawisko to jest powszechnie znane na rynku transportowym i wynika z utrudnień występujących w łańcuchach dostaw. Na rolowanie kontenerowe najczęściej wpływają czynniki zależne od portu wysyłki, bądź portu docelowego.


7 przyczyn opóźnień

Wśród najistotniejszych przyczyn bezpośrednio przekładających się na rolowanie kontenerów wyróżniamy takie czynniki jak:


1) Pogoda- w przypadku, gdy ma miejsce sztormowanie, prace w porcie morskim zostają wstrzymane. Sytuacja ta rodzi zagrożenie nie zmieszczenia się w ,,okienku załadunkowym”, w skutek czego, towary mogą nie zdążyć zostać załadowane na statek przed odprawą.


2) Pierwszeństwo załadunku- w sytuacji, gdy z określonych powodów całkowita ilość zabookowanych towarów nie zdąży zostać załadowana na statek, pierwszeństwo załadunku mają kontenery zarezerwowane za wyższą stawkę miejsca statkowego.


3) Sytuacja polityczna w porcie- w wielu krajach eksportujących oraz importujących towary sytuacja polityczna dynamicznie się zmienia. Proces ten wpływa również bezpośrednio na opóźnienia dostaw z powodu np. strajków w portach.


4) Problemy w intermodalnych łańcuchach dostaw- w przypadku intermodalnych wysyłek towarów zjawisko rolowania kontenerów może powstawać z powodu utrudnień występujących w określonym odcinku transportowym, co bezpośrednio rzutuje na całościowy czas realizacji przewozu.


5) Kontrola celna- w przypadku przedłużającej się kontroli celnej przeprowadzanej w porcie istnieje ryzyko nie załadowania kontenera w terminie wyznaczonym do umieszczenia go na statku. W tej sytuacji wysyłka zostaje przełożona na drugi najbliższy fracht umożliwiający załadunek i wysyłkę towaru.


6) Blank sailing- to zjawisko występujące w przypadku utrudnień na pasie transportu morskiego, kiedy to statek nie płynie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem pomijając określone punkty portowe. Sytuacja ta ma miejsce w momencie wystąpienia ryzyka opóźnienia całkowitej trasy frachtowej i jest jedną ze składowych wpływających na opóźnienia dostaw.


7) Kongestia transportowa- występuje w przypadku źle zoptymalizowanych dróg transportowych np. w sytuacji, gdy wyznaczona trasa lądowa posiada zbyt małą przepustowość, tworząc tym samym tzw. ,,wąskie gardło”.


Jakie ryzyko niesie za sobą rolowanie kontenerów?

W przypadku rolowania kontenerów istnieje ryzyko związane z poniesieniem dodatkowych, nieplanowanych kosztów. Sytuacja ta ma jednak miejsce w momencie, gdy zlecający nie posiada rozplanowanego modelu transportu. Jako najczęstsze ryzyka poniesienia kosztów wyróżniamy 3 poniższe modele.


1. Osoba zlecająca przewóz nie posiada rozplanowanej strategii terminowej, przez co w przypadku rolowania kontenerów ponosi dodatkowe koszty wynikające z umów zobowiązujących do dostarczenia towarów w określonym miejscu i czasie.


2. Z powodu kontroli urzędowej w porcie kontenery nie zostały zakwalifikowały się do okna załadunkowego, przez co uniemożliwione zostało ich wypłynięcie. W sytuacji, gdy proces ten odbywa się z ramienia urzędu morskiego, osoba zlecająca zostaje obciążona kosztami wynikającymi ze składowania kontenerów w porcie.


3. Firma operująca wysyłką towarów prowadzi zlecenia cykliczne z powodu małej przepustowości docelowego odbiorcy. Sytuacja ta generuje koszty, ponieważ konsument towarów nie będący w stanie odpowiednio ich zagospodarować w przypadku przesunięcia się frachtu i nałożenia jednorazowej ilości kontenerów zmuszony jest do odpłatnego składowania ich w porcie odbioru.
CIEKAWOSTKI

Zaplanuj odpowiednio transport. Skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Treść wiadomości*
Akceptacja warunków*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sealand Liquids sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Legionów 112/21, 81-472 Gdynia, Polska.

Wyślij

Najnowsze wpisy

Transport bez szkody – czyli na co wpływa fumigacja kontenerów

Transport bez szkody – czyli na co wpływa fumigacja kontenerów

Dodaj recenzję
Fumigacja to proces niezbędny w transporcie towarów zabezpieczonych lub opa...
Czytaj dalej
Nowy Szlak Jedwabny – czyli dlaczego Polska została pominięta

Nowy Szlak Jedwabny – czyli dlaczego Polska została pominięta

Dodaj recenzję
Od niedawna ruszył Nowy Szlak Jedwabny pomijający Polskę w drodze tranzytow...
Czytaj dalej
Rosnące ceny gazu - czyli dlaczego firmy wstrzymują produkcję

Rosnące ceny gazu - czyli dlaczego firmy wstrzymują produkcję

Dodaj recenzję
Dynamiczny wzrost cen gazu od kilku miesięcy zalewa Europę. Co spowodowało...
Czytaj dalej

Masz pytania? Chętnie odpowiem

Inne artykuły tego autora