Zagadki 2022 - czyli prognozy gospodarki morskiej

Rok 2021 przyniósł pasmo zmian na rynku przewozów kontenerowych. Dynamiczny wzrost zachorowań Covid-19 i wywołane nimi przestoje transportowe znacząco zachwiały równowagą gospodarki logistycznej.


Jakie są rokowania ekspertów na nadchodzący 2022 rok?Wpływ źródeł energii na rok 2022


Według prognoz Wood Mackenzie ceny węgla na całym świecie mają osiągnąć nowe maksima. Rokowanie to jest niepokojące, ponieważ może przełożyć się na przepływ towarów transportowanych z Państwa Środka. Jak wspominaliśmy w naszym wcześniejszym artykule ,,Przerwa w dostawie prądu w Chinach- czyli utrudnienia gospodarki” 60% energii elektrycznej Chin wytwarzane jest z węgla. Dodatkowy wzrost cen surowca w roku 2022 niesie więc ryzyko zwiększonego ograniczenia siły przerobowej fabryk, z powodu restrykcji wprowadzonych przez Pekin dotyczących zmniejszenia ilości wytwarzanego CO2. Ziszczenie się przedstawionej prognozy może więc nieść zagrożenie dla ogólnej gospodarki światowej.Kolejna prognoza Wood Mackenzie wynika z przepisów zaplanowanych przez Unię Europejską na rok 2030, które nakazują opracowanie armatorom nowoczesnych rozwiązań, pozwalających zminimalizować ilość wytwarzanych gazów cieplarnianych. Według prognoz ekspertów rok 2022 zaobfituje w rozproszone instalacje fotowoltaiczne, które będą zastępowały inne źródła energii wykorzystywane w roku 2021.


Wood Mackenzie uważa również, że gospodarki, które zobowiązały się do szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2022 będą działać na rzecz zwiększenia lokalnej produkcji metali, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej.Ogólne rokowania gospodarki morskiej


Według ekspertów Fitch Ratings tempo wzrostu wolumenów kontenerów w 2022 r. zwolni, a bilans podażowo-popytowy w 2022 r. pozostanie korzystny dzięki niskiemu wzrostowi podaży.


Pomimo wysokich stawek frachtowych liczba nowych zamówień na kontenerowce wzrosła do ponad 20% z 8% (wykazanego na początku 2021 roku). Ta sytuacja przekłada się również na prognozy ekspertów, które głoszą, że w 2022 roku, przedstawione wartości dodatkowo wzrosną.


Jak wykazuje Fitch zmiany segmentu masowych towarów suchych ulegną spowolnieniu do 2% w 2022 r. (z 4% w 2021 r.). Sytuacja ta spowodowana będzie częściowo ze względu na niższe wolumeny węgla i rudy żelaza.


Jako, że wolumeny tankowców wciąż odradzają się po uderzeniu pandemii w nadchodzącym 2022 roku eksperci spodziewają się również wzrostu popytu, przewyższającego podaż. Sytuacja ta daje więc optymistyczne widomo poprawy wartości stawek frachtowych.Nowe szanse gospodarcze


Rok 2022 budzi wiele niepewności, ale również bez wątpienia stawia przed przedsiębiorcami nowe szanse rozwoju. Kim Fejfer w wywiadzie Mc Kinsey wskazał, że ,,na rynkach wschodzących, w szczególności w Afryce, popyt na nową infrastrukturę był i pozostaje silny. Jego kluczem jest mniejsza podaż kapitału, a bardziej sposób, w jaki rząd i prywatni gracze organizują projekty. To, co mnie ekscytuje, to ogólny i pozornie niepowstrzymany wzrost wolumenów.


Od zapotrzebowania na energię po transportowane towary, wielkość rozwoju infrastruktury w Afryce rośnie wykładniczo. COVID-19 wywołał wstrząs na drodze, ale ogólnie gospodarki afrykańskie zostały stosunkowo mało dotknięte, co oznacza, że ​​rozwój infrastruktury jest silny”. Oznacza to, że rok 2022 może dodatkowo zaobfitować w rozwój Afrykańskiego segmentu gospodarczego. Sytuacja ta może w przyszłości może stać się dodatkową alternatywą w przypadku znaczącego ograniczenia siły przerobowej Chin.CIEKAWOSTKI

Najnowsze wpisy

Elektryczne holowniki podbijają Vancouver

Elektryczne holowniki podbijają Vancouver

Dodaj recenzję
Port w Vancouver uruchomił nową, innowacyjną linię elektrycznych holowników...
Czytaj dalej
Baltimore - co z ładunkiem?

Baltimore - co z ładunkiem?

Dodaj recenzję
Czy Baltimore okaże się siłą portów wschodnich USA? Jakich przekierowań moż...
Czytaj dalej
Katastrofa w Baltimore

Katastrofa w Baltimore

Dodaj recenzję
Czy katastrofa w Baltimore będzie największą sprawą ubezpieczeniową w histo...
Czytaj dalej

Masz pytania? Chętnie odpowiem

Inne artykuły tego autora