Projekty Unijne

W związku z planowaną realizacją projektu pt.: Wzrost konkurencyjności Sealand Logistics sp. z o.o. na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez implementację innowacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania TSL (transportem, spedycją, logistyką) w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.02.02.01-IZ.00-22-001/16) firma Sealand Logistics sp. z o.o. rozpoczyna nabór ofert w ramach następujących zamówień:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2016_UE – HARDWARE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2_2016_UE – SOFTWARE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3_2016_UE – SYSTEM TSL
ZAŁACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3_2016_EU Mapy procesów