Transport Kolejowy

Szybki rozwój intermodalnego transportu kolejowego w Europie jest wyraźny również i na mapie Polski . Cieszy się też coraz większym powodzeniem również ze względu sprawne osłabianie intensyfikacji przewozów drogowych oraz mniejsze zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Zapewniamy transport kolejowe oraz kombinowane drogowo-kolejowe pomiędzy Polską i krajami sąsiadującymi przez Rotterdam, Hamburg i Bremerhaven, jak również Szczecin, Gdynię i Gdańsk, czy okolice Katowic i Wrocławia.