Obsługa Celna

Kompleksowa obsługa spedycyjna nie jest możliwa bez sprawnej obsługi skomplikowanych procedur odpraw towarów.

Nasz ambitny i kreatywny zespół dąży do maksymalnego uproszczenia procesu odprawy celnej. Oferujemy poprzez sieć partnerów odprawy celne w portach polskich i Europy zachodniej, ale też i w bardziej odległych portach świata.