Aktualności

Zarząd Sealand Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 23 października 2017 r. plan połączenia Sealand Logistics sp. z o.o. (spółka przejmowana) ze spółką  C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca).

Otwórz plan połączenia spółek kapitałowych C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.

 

_______________________________________________

 

Informujemy, że z dniem 24.10.2016 roku ulegnie zmianie adres korespondencyjny firmy Sealand Logistics.
NIP, REGON, numery telefonów nie ulegną zmianie.
Faktury prosimy wystawiać na dotychczasowy adres: Podolska 21, 81-321 Gdynia

Nowy adres do korespondencji: Śląska 47, 81-310 Gdynia.

 

_______________________________________________

W nawiązaniu do informacji z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącej zawarcia warunkowej umowy nabycia udziałów spółki Sealand Logistics sp. z o.o. informujemy, iż:

– w dniu 26 lipca 2016 roku C.Hartwig Gdynia otrzymał informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( z dnia 19 lipca 2016 roku) zgody na przejęcie przez C.Hartwig Gdynia kontroli nad Sealand Logistics;

– w dniu 27 lipca 2016 roku C. Hartwig otrzymał informację o wyniku due dilligence, który potwierdził zgodność oświadczeń Sprzedających m.in. co do sytuacji finansowej Sealand Logistics oraz braku istotnych odchyleń do momentu zakończenia badania.

Pozytywne zakończenie due dilligence stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających określonych w Umowie. W związku z powyższym Umowa nabycia udziałów Sealand Logistics weszła w życie. Własność 100% udziałów Sealand Logistics została przeniesiona z dniem 28 lipca 2016 roku na C.Hartwig Gdynia.

 

_______________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 6 maja 2016 roku została podpisana umowa konsolidacji spółek z branży TSL C.Hartwig Gdynia S.A. i Sealand Logistics sp. z o.o.

Połączenie dwóch liderów w branży spedycji morskiej i kontenerowej jest wynikiem potrzeby ciągłego rozwoju obu firm oraz odpowiedzią na oczekiwania naszych wspólnych klientów oraz partnerów biznesowych.

Doświadczenie, jak i zaangażowanie pracowników obu spółek, to gwarancja najwyższej jakości świadczonych dla Państwa usług.

W najbliższych miesiącach planowane jest powiększenie Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A. o członka Zarządu Sealand Logistics sp. z o.o. Pana Grzegorza Hinca.

Zapewniamy, iż dotychczasowa współpraca nie ulegnie zmianie.
O kolejnych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Hinc
Prezes Zarządu
Sealand Logistics sp. z o.o.